Generhvervelse

Der er 3 slags generhvervelse af sit kørekort. Den “normale” hvor en kontrollerende teori- og køreprøve skal beståes, tage et andet kørekort f.eks motorcykel (dog ikke traler) eller den sidste hvor der stilles krav om “særlig køreundervisning”.

Den normale:

Tilmelding til online teori. Her modtager du online træning i teoriprøver når det passer dig. Hvis der er emner du har svært ved, kan du deltage i holdundervisning i netop dette emne når et hold er kommet så langt. Når du er blevet god nok til at kunne bestå, tilmelder du dig en teoriprøve.

Så snart teoriprøven er bestået vil det nødvendige antal køretimer for at bestå køreprøven blive gennemført. Det svinger meget i hvor mange køretimet man har brug for. “Dårlige” vaner kan til tider være svære at komme af med.

Andet kørekort:

For at generhverve sit kørekort skal man bestå en teoriprøve og køreprøve. I den forbindelse kan man tage et andet kørekort f.eks. til motorcykel. Ved at bestå til motorcykel kan man dermed gennem samme prøve generhverve sit kørekort til f.eks. bil. Denne metode tilbyder Struers køreskole desværre ikke at vi pt. kun kan tilbyde undervisning til bil kørekort.

Særlig køreundervisning:

Ved særlig køreundervisning stilles der et krav om 8 teoritimer og mindst 8 køretimer. Der er på forhånd defineret hvad teoriundervisningen skal indeholde og hvad der skal øves i køretimerne.

Ved særlig køreundervisning følger man en hold som er ved af tage sit første kørekort og skal således have køretimer mellem bestemte teoriaftner. Ring til en af kørelærerne og hør nærmere om hvornår der er muligt at begynde undervisning.