Førstehjælp

Pr. 1.oktober 2006 er det obligatorisk for alle førstegangserhververe af kørekort til personbil og motorcykel at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Bevis for gennemført kursus skal vedlægges ansøgningen om kørekort og må højst være et år gammelt.

Vi tilbyder undervisning i Struers køreskoles teorilokale med egen førstehjælpsinstruktør.
I førstehjælp underviser der med det nyeste undervisningsudstyr og instruktøren bliver selv jævntligt opdaterede, så kan man ikke komme tættere på virkeligheden. Det færdselsrelaterede kursus på 8 timer følger undervisningsplanen for det lovpligtige kursus for køreskoleelever.

3 timers Hjerte-Lunge-redning Indhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Frie Luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje

1 time med hjertestarter

4 timers færdselsrelateret førstehjælp indhold:

 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben