Det tekniskeTeknik 1

Herunder kan du se hvad du skal kunne til køreprøven af det tekniske i rækkefølge:

Bil – kategori B
Motorcykel – kategori A

Teknisk stof som man skal kunne til køreprøven kat B (bil):

Lygter:

Generelt: Lygteglas og reflekser skal være hele og rene, pærer skal være rigtigt monteret, og paraboler må ikke være rustne eller irrede.

Foran på bilen:

 • Positionslys skal være tydeligt synligt i en afstand af 300 m i mørke.
 • Nærlys skal oplyse vejen 30 m. frem. Skal være asymmetrisk, dvs. lyse længere frem i vejens højre side, så man kan se fodgængere og cyklister. Skal endvidere have et fald på 1 % (1 cm. Pr. m.) for ikke at blænde modkørende.
 • Fjernlys skal oplyse vejen 100 m. frem, og skal være tilsluttet Blå kontrol lampe ved førersædet.

Bag på bilen:

 • Baglys. Skal være tydeligt synligt i en afstand af 300 m i mørke.
 • Stoplys (bremselys) skal være væsentligt stærkere end baglyset, og tydeligt synligt i solskin. Der skal være 3 lamper.
 • Nummerpladelys. Der skal være minimum 1 lampe som skal oplyse bilens bageste nummerplade, så den kan læses på 20 m afstand.
 • Reflekser bag på bilen. Skal være godkendte, røde og må ikke være trekantede (det er kun trailer der har trekantet reflekser).

Blinklys:

I alt 6 stk. Skal blinke 1 – 2 gange i sekundet, være tilsluttet kontrollampe ved førersædet og tydeligt synligt i solskin. Alle 6 lamper skal blinke samtidig når de virker som havariblink

Styrtøj:

Styretøjet skal kunne drejes fra yderstilling til yderstilling med en finger uden mislyde (knirke eller knase mm.) når bilen triller.
Styrtøjet skal virke let, sikkert og hurtigt.
På nyere biler må der ikke være noget ratslør. På ældre biler må der være op til 5 cm ratslør, men aldrig mere end der står i instruktionsbogen. Ratslør er det stykke, rattet kan drejes uden at hjulene følger med.
Styretøjet skal også være selvoprettende. Dvs. at rattet selv finder tilbage til ligeud stilling, hvis du slipper det under drejning.

Hornet:

Skal virke og give en ensartet og konstant tone (ingen melodier).

Udstødningen:

Udstødningen skal være tæt og side fast i gummistropper. Udstødningen må ikke udvikle unødig røg eller støj. Det kontrolleres ved at se efter røgen bag bilen og lytte ved siden af bilen mens motoren er i gang.

Støddæmpere:

Støddæmpere dæmper fjedrenes ”hoppebevægelser” når du har kørt over en ujævnhed, og sikrer dermed det bedst mulige vejgreb, så du kan styre og bremse sikkert.

Afprøves ved at trykke hårdt ned på bilens fire hjørner ét for ét. Når du slipper hurtigt, må hjørnet (skærmen) kun vippe op, ned og op på plads. Vipper den mere, er støddæmperen defekt.

Bremser:

 • Håndbremse (parkeringsbremse) skal virke på mindst 2 hjul. Den skal virke mekanisk. Dvs. direkte træk med stænger eller kabler (ikke væske) og den skal kunne holde bilen stille på en vej, som hælder 18 %.

Fodbremse (driftsbremse):

 • Skal virke på alle 4 hjul.
 • Skal virke hydraulisk. Dvs. med væsketryk.
 • Pedalen skal have en riflet eller ru overflade, så foden ikke glider.
 • Pedalen må ikke have ”sideslør”. Dvs. kunne vrikke fra side til side.
 • Væskestanden i beholderen skal altid være mellem min. og max. mærkerne.
 • Pedalen skal have ca. 1 cm. ”frigang”. Dvs. være helt løs når du træder den første cm. ned. Er der ingen frigang, risikerer du at bremserne ”slæber”, dvs. bremser lidt selv om du slipper pedalen.
 • Pedalen må ikke kunne nå bunden og den må ikke virke fjedrende.

Bremseforstærkeren: Er en ”dims” som hjælper dig med at træde på bremsepedalen, så du ikke selv skal bruge så mange kræfter for at få en effektiv bremsning. Afprøvning sker ved, at du ”pumper” bremsen nogle gange med standset motor. Herefter træder du hårdt på pedalen, mens du starter motoren. Hvis bremseforstærkeren er i orden, vil pedalen nu synke mærkbart, når motoren går i gang.

Dæk:

Der findes 4 hovedtyper, nemlig: radialdæk, diagonaldæk, vinterdæk og pigdæk, og du skal have samme dæktype på alle fire hjul.
Pigdæk må kun benyttes i perioden: 1. november – 15. april.
Dækmønster: skal være minimum 1,6 mm.
Dæktryk: (Lufttryk) skal være som foreskrevet for dækket/bilen, – se i instruktionsbogen.
Omløbsretning: På dækket er det pilmarkering der viser om dækket er monteret korrekt.

Væske under motorhjælmen:

Følgende 5 væsker skal kunne kontrolleres:

 • Bremservæske: Skal være mellem min og max på beholderen.
 • Kølervæske: Skal være mellem min og max på beholderen.
 • Sprinklervæske: Der skal bare være noget i og kan ses på beholderen.
 • Olie: Skal være mellem min og max på oliepinden.
 • Servovæske: Skal være mellem min og max på beholderen. I nogle biler er denne elektronisk – altså ingen væske.

Teknisk stof som man skal kunne til køreprøven kat A (motorcykel):

Betjeningsudstyr:

 • Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys.
 • Evt. benzinhane
 • Håndtag til gas og choker
 • Greb til håndbremse og kobling
 • Pedal til fodbremse og gear evt. kickstarter
 • Styr, støtteben og evt. centralstøtteben

Styrtøj:

 • Ved fuldt styrudslag, skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser
 • Styr og håndtag skal sidde fast
 • Slør mellem kronrør og styrstamme og mellem gaffelkrone og samlestykke, samt i teleskoprør, må ikke forefindes
 • Styrapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne dreje let, hurtigt uden mislyde eller punktvis modstand

Mekaniske bremser:

 • Bremsegrebet må som hovedregel højst kunne trækkes to tredjedele til
  Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste
 • Bremsepedalen bør i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2 til 3 cm. ned til bremsepunktet og må ikke bringe foden i en ubekvem stilling
 • Bremsearme, bremsekabler og trækstænger må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen
 • Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Trækstænger må ikke være deformeret.

Lys og lygter:

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene og alle lygter skal kunne lyse
 • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på at overkanten af lysgrænsen falder med 1 cm/m)
 • Stoplygte skal afgive væsentlig kraftigere lys end baglygte
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys lys, der tydeligt kan ses sollys
  Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke
 • Hornet skal være klart og have en konstant tone

Hydrauliske bremser:

 • Bremsegrebet må som hovedregel højst kunne trækkes to tredjedele til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning.
 • Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning, må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere ind mod gashåndtaget.
 • Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en riflet eller gummibelagt overflade, så den giver et godt fodfæste.
 • Bremsepedalen bør i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2 til 3 cm. ned til bremsepunktet og må ikke bringe foden i en ubekvem stilling
 • Bremsepedalen må ikke synke, når den vedvarende holdes nedtrådt, med konstant påvirkning
 • I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. mærkerne
 • Bremsesystemet skal være tæt dvs. uden udsivning af bremsvæske, fra bremseslanger, bremserør og hjulbremser
 • Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke kunne slides eller klemmes på dele af motorcyklen

Motor, udstødningssystem samt transmission:

 • Motoren må ikke udvikle unødvendig røg og støj
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde
 • Kæden skal være smurt og må ikke være rusten
 • Kæde eller tandrem skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges 1 til 2 cm op og ned midt mellem tandhjul på gearkasse og baghjul

Bærende dele:

 • Hjulfælge skal være ubeskadigede
 • Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og tilstede i fuldt antal
 • Hjullejer og aksler skal være tilstrækkelig spændt og uden sløre
 • Dæk skal have mindst 1 mm mønster i hovedmønsteret, evt. bedømt på slidindikatorer
 • Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti, efter en kraftig nedtrykning, løfter sig og falder til ro med det samme)
 • Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet